Een kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

Een kind moet nog van alles leren. De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen ze hun zintuigen, motoriek en vaardigheden (op verschillende gebieden) en kunnen zo doorgroeien totdat ze volwassen zijn.

Bij sommige kinderen verloopt die ontwikkeling anders, vertraagd of afwijkend. Dit kan ten gevolge van verschillende oorzaken zijn zoals een aandoening in hun zintuigen, organen, het zenuwstelstel of het houdings- en bewegingsapparaat.

Een kinderfysiotherapeut kan een kind observeren en onderzoeken, om te kijken of er een kans is op problemen in de gezonde ontwikkeling. Elke leeftijd heeft zijn mijlpalen en vaardigheden. Daardoor is goed vast te stellen of de ontwikkeling afwijkend en/of vertraagd is.

Als kinderfysiotherapeuten betrekken wij ook de omgeving bij het onderzoek. Wij geven de ouders of verzorgers inzicht in de problematiek van het kind, zodat ze meer mogelijkheden hebben hun kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

Door middel van kindgericht materiaal, spelletjes, motorische (fijn en grof) activiteiten, door het stimuleren of ‘dempen’ van zintuigen en door ervoor te zorgen dat er een goede regulatie en verwerking van informatie plaatsvindt, wordt het kind gestimuleerd in de motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Daarbij verliezen we de functionaliteit niet uit het oog.

Een kinderfysiotherapeut heeft ook een signaleringsfunctie voor inzet van andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ambulante begeleiding of specialistische tweedelijns zorg.

Baby’s en kinderen met een ernstige handicap kunnen thuis behandeld worden.

Kinderen kunnen met of zonder een verwijzing behandeld worden. Behandelingen op school of thuis kunnen alleen plaatsvinden met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of specialist.

Het register voor kinderfysiotherapeuten wordt beheerd door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Om de registratie kinderfysiotherapie te kunnen behouden zijn er uitgebreide kwaliteitseisen.