KinderpraktijkZoetermeer

Binnen de KinderpraktijkZoetermeer doen wij onderzoeken en behandelingen bij kinderen met ADD, ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en ontwikkelingsproblemen. Dit doen wij in samenwerking met de kinderartsen, jeugdartsen, de verpleegkundig specialist, psychologen en logopedisten.

In Zoetermeer werken we eveneens samen met de psychologen van Mentaal Beter en met de psychologen van ABA.

Stichting Enver – Dagbehandeling De Vlinder

In samenwerking met Stichting ENVER worden kinderen in de ontwikkelingsgroep en kinderen met een hechtingsprobleem en/of trauma onderzocht en behandeld door de kinderfysiotherapeut. Dit in nauwe samenwerking met het team van de Vlinder.

Het team van Dagbehandeling de Vlinder bestaat o.a. uit:

  • een psycholoog / orthopedagoog
  • pedagogische medewerkers
  • logopedisten
  • maatschappelijk werkers

Kinderfysiotherapie op scholen

Als een kind moeite heeft met werkjes op school, met schrijven, met concentratie of met het omgaan met druk, dan kan hij of zij behandeld worden op school. Dit gaat in nauwe samenwerking met de ouders en leerkrachten. Een behandeling op school kan alleen met een verwijzing van de huisarts.

Consultatiebureau

Vanuit het consultatiebureau wordt een baby of peuter verwezen als er problemen zijn in de motorische en sensorische ontwikkeling. Dit kunnen bijvoorbeeld huilbaby’s zijn, baby’s met een voorkeurshouding of kinderen met een motorische of sensorische achterstand.

Samen met het consultatiebureau organiseren wij een project voor baby’s met een probleem op het gebied van prikkelverwerking. Lees hier meer over het project.

Logopediepraktijk Gouda

Samen met Logopediepraktijk Gouda, eveneens gevestigd in Gezondheidscentrum Korte Akkeren, kunnen kinderen met zowel spraak- en taalproblemen als motorische problemen behandeld worden. We bespreken de uitkomst van ieders onderzoek en stemmen de behandeling onderling af.