Gymplus

Samen met Sportpunt Gouda screenen wij groep 1 en 2 van de scholen in de wijk Korte Akkeren evenals Basisschool de Bijenkorf. De kinderen met een motorisch probleem kunnen daardoor ondervangen worden en indien nodig extra motorische ondersteuning krijgen door motorische remedial teaching of kinderfysiotherapeutische ondersteuning. Deze activiteit wordt gestuurd vanuit Sportpunt Gouda. Er zijn geen kosten verbonden aan dit project.

Beweeg Mee

Samen met Sportpunt Gouda en subsidie van de Gemeente Gouda is het programma ‘Beweeg mee’ opgestart. Kinderen met AD(H)D, autisme en of DCD (motorische problemen) krijgen gymnastiekles van een medewerkster van Sportpunt Gouda, een kinderfysiotherapeute van Cool Kids, een diëtiste van Goudenhart en een muziektherapeute van Cool Kids. Verder is er een ondersteuning richting ONA (voetbalclub) om er voor te zorgen dat de kinderen kunnen doorstromen naar een reguliere sport.

Kinderen kunnen zich bij ons aanmelden of bij Sportpunt Gouda. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de Rotterdampas.

Prikkelverwerkingsproblemen bij baby’s

Cool Kids Kinderfysiotherapie is gespecialiseerd in de behandeling van problemen op het gebied van prikkelverwerking. Vaak komen kinderen bij ons terecht in de basisschoolleeftijd of later. Maar een prikkelverwerkingsprobleem bestaat vaak al langer.

Om deze reden is er een projectgroep gestart. Ons doel is om in samenwerking met het consultatiebureau een screeningstool te ontwikkelen om kinderen met klachten op het gebied van prikkelverwerking al voor hun vierde jaar in beeld te hebben.

Inmiddels is de tool bijna gereed om te worden gepresenteerd in Gezondheidscentrum Korte Akkeren. Op die manier willen we, samen met het consultatiebureau, de kinderen al vroegtijdig detecteren!

Cool 2B Fit

In 2020 is Cool Kids Kinderfysiotherapie gestart met een nieuw programma voor kinderen met overgewicht. Dit doen wij in samenwerking met Dietisten Goudenhart, Impegno psychologen en Sportpunt Gouda.

Twee keer in de week kunnen kinderen met overgewicht werken aan hun conditie, het opbouwen van hun zelfvertrouwen, het werken in een team en het allerbelangrijkste: plezier hebben in bewegen. Ook zijn er bijeenkomsten voor ouders.

Het programma is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 13 jaar. De vergoeding loopt via de zorgverzekeraar.

Ontwikkelteam

Op onze locatie Zoetermeer is een diagnostisch team samengesteld. Het team bestaat uit een kinderarts van KinderpraktijkZoetermeer, een psycholoog van Mentaal Beter, een logopediste van Logopediepraktijk De Leyens en een fysiotherapeute van Cool Kids Kinderfysiotherapie.

Dit team observeert jonge kinderen in een gezamenlijk spreekuur. Daarna kunnen kinderen door iedere discipline apart verder worden onderzocht. Het team komt dan met een gezamenlijk (behandel-)advies.

Kinderen kunnen via de verschillende disciplines aangemeld worden. De vergoeding loopt via de zorgverzekeraar.

De volgende projecten zijn in ontwikkeling:

Eetteam

Samen met een logopediste, een psycholoog, een diëtiste en een kinderfysiotherapeut wordt het eetpatroon van het kind in kaart gebracht en wordt er gekeken welke problemen er ten grondslag kunnen liggen aan het eetprobleem.

De verschillende disciplines stellen gezamenlijk een diagnose en stellen een behandeladvies op. De ouders krijgen adviezen en het kind krijgt, indien nodig, een behandeling.

Slaapproblemen

Doordat het beweegpatroon van kinderen is afgenomen en doordat er een grote hoeveelheid prikkels en informatie op kinderen afkomt, komen er steeds meer problemen voor op het gebied van inslapen en doorslapen. De kinderen met prikkelverwerkings- en regulatieproblemen hebben hier veel last van.

In een team worden de problemen en de oorzaken van de slaapproblemen in kaart gebracht. Ouders en kinderen krijgen bewegingsadviezen en adviezen om de problemen ten gevolge van de zintuiglijke overprikkeling tegen te gaan en/of te verminderen.