Gymplus

Samen met Sportpunt Gouda screenen wij groep 1 en 2 van de scholen in de wijk Korte Akkeren evenals Basisschool de Bijenkorf. De kinderen met een motorisch probleem kunnen daardoor ondervangen worden en indien nodig extra motorische ondersteuning krijgen door motorische remedial teaching of kinderfysiotherapeutische ondersteuning. Deze activiteit wordt gestuurd vanuit Sportpunt Gouda. Er zijn geen kosten verbonden aan dit project.

Prikkelverwerkingsproblemen bij baby’s

Cool Kids Kinderfysiotherapie is gespecialiseerd in de behandeling van problemen op het gebied van prikkelverwerking. Vaak komen kinderen bij ons terecht in de basisschoolleeftijd of later. Maar een prikkelverwerkingsprobleem bestaat vaak al langer.

Om deze reden is er een projectgroep gestart. Ons doel is om in samenwerking met het consultatiebureau een screeningstool te ontwikkelen om kinderen met klachten op het gebied van prikkelverwerking al voor hun vierde jaar in beeld te hebben.

Inmiddels is de tool bijna gereed om te worden gepresenteerd in Gezondheidscentrum Korte Akkeren. Op die manier willen we, samen met het consultatiebureau, de kinderen al vroegtijdig detecteren!

Ontwikkelteam

Op onze locatie Zoetermeer is een diagnostisch team samengesteld. Het team bestaat uit een kinderarts van KinderpraktijkZoetermeer, een psycholoog van Mentaal Beter, een logopediste van Logopediepraktijk De Leyens en een fysiotherapeute van Cool Kids Kinderfysiotherapie.

Dit team observeert jonge kinderen in een gezamenlijk spreekuur. Daarna kunnen kinderen door iedere discipline apart verder worden onderzocht. Het team komt dan met een gezamenlijk (behandel-)advies.

Kinderen kunnen via de verschillende disciplines aangemeld worden. De vergoeding loopt via de zorgverzekeraar.