Kinderen en volwassenen leren door de informatie die ze krijgen vanuit de omgeving of vanuit hun eigen lichaam. De verwerking van de informatie gebeurt via de zintuigen. Bij problemen kan er sprake zijn van een overreactie op niet bedreigende prikkels of een onderreactie op prikkels.

Bij problemen met prikkelverwerking, ook wel sensorische informatieverwerking genoemd, treedt vaak een stapelingseffect op – de reactie op de prikkel neemt toe – en ontstaan er ook regulatiestoornissen. Bij een regulatiestoornis raakt het ‘systeem’ uit balans en kan niet meer zelf terug in balans geraken. Wanneer een kind een regulatiestoornis als gevolg van een prikkelverwerkingsprobleem heeft, ervaart hij/zij moeilijkheden om zijn emoties, gedrag en motorische vaardigheden af te stemmen op stimuli. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld:

 • Ontroostbaar huilen, omdat het kind zichzelf niet kan troosten
 • Voedingsproblemen, omdat het kind niet in staat is adequaat te reageren op nieuwe smaken en texturen
 • Slaapproblemen, omdat het kind zichzelf niet tot rust kan brengen
 • Het kind kan moeilijkheden ondervinden op school en in de omgang met anderen

Kinderen kunnen vanaf hun geboorte worden aangemeld als er problemen zijn met de prikkelverwerking. Cool Kids Kinderfysiotherapie heeft zich ook gespecialiseerd in het behandelen van baby’s en jonge kinderen.

Ten gevolge van problemen op het gebied van de prikkelverwerking kunnen de volgende problemen ontstaan:

 • Gedragsproblemen die verklaard kunnen worden uit een intelligentieprobleem of een sociaal emotioneel probleem
 • Eetproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Problemen met de concentratie en aandacht
 • Druk gedrag
 • Angstig zijn
 • Motorische problemen
 • Problemen met spel en spelen
 • Somatisch niet verklaarbare lichamelijke klachten

Prikkelverwerkingsproblemen en regulatiestoornissen komen ook voor bij kinderen met AD(H)D en Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Kijk ook eens op deze pagina voor meer informatie.