Vergoeding door uw verzekeraar

Kinderfysiotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. In de basisverzekering is een vergoeding opgenomen voor 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen.

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering heeft u mogelijk recht op meer vergoeding.

Als de aandoening van uw kind van chronische aard is en uw kind wordt hiervoor verwezen door een specialist, dan worden alle behandelingen vergoed.

Tarieven 2024

De tarieven kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Raadpleeg uw polis voor de exacte tarieven van uw verzekeraar.