Over Cool Kids

Bij Cool Kids Kinderfysiotherapie werken therapeuten met vele jaren ervaring binnen het vakgebied en die deskundig zijn in de behandeling van diverse verschijningsvormen  van minder goed functionerende kinderen, peuters of baby’s.

Met onze patientjes en hun ouders weten we doorgaans snel een goed contact op te bouwen, dat de basis vormt voor een effectieve behandeling. 

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar, die motorische problemen hebben of sensorische informatie niet goed kunnen verwerken in hun handelen. Ook kinderen, die een afwijkend gedrag vertonen doordat hun neurologisch systeem ‘anders’ werkt kunnen bij ons terecht. Bij dit laatste kunt u denken aan kinderen, die:

·       een motorische achterstand vertonen in fijne en grove motoriek,

·       problemen hebben met schrijven,

·       orthopedische problemen hebben, zoals bijv. knieklachten

·      problemen hebben met het verwerken van sensorische informatie, zoals moeite    hebben met lawaaiige omgevingen en daardoor bijvoorbeeld zich erg druk gaan gedragen

·       astma en longproblemen hebben

·      problemen hebben op het gebied van zindelijkheid

·      last hebben van aangeboren aandoeningen.

Bij zeer kleine kinderen kunt u dan nog tevens denken aan:

·      pre-en dysmaturen,

·      zuigelingen met een voorkeurshouding en schedelvervorming.

Onze fysiotherapeuten zijn Wies Spaan, Anita Gelderblom en SAskia Geraedst.


U kunt ook zonder een verwijzing van uw huisarts of specialist bij ons komen. Vanaf 1 januari 2006 is kinderfysiotherapie vrij toegankelijk. 

De consultatiebureau-arts of de schoolarts kan tevens adviseren contact met ons op te nemen.


Cool Kids Kinderfysiotherapie staat geregistreerd in het kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Zie  www.fysiotherapie.nl onder Register Kinderfysiotherapeut.

© Cool Kids 2013