ReAttach is een therapie die speels, vriendelijk en veilig is.

ReAttach helpt u om emoties, gebeurtenissen en informatie beter te verwerken. Voor iedereen op zijn eigen niveau en op een nauwelijks merkbare manier. Het zorgt ervoor dat de relatie met jezelf, de mensen waar je om geeft en de wereld om je heen niet meer gekleurd wordt door negatieve ervaringen en overlevingsstrategieën. Hiervoor hoeven geen nare herinneringen opnieuw herbeleefd worden.

Door middel van stemgebruik, licht ritmische aanraking van de vingers en denkopdrachten wordt de concentratie en de emotiebeleving positief beïnvloed. Hierdoor ontstaat er rust, ruimte en overzicht in uw denkpatronen. Met stimuleert uw leerproces, met als resultaat dat u beter met informatie kunt omgaan en dat u meer openstaat voor andere interventies of therapieën.

Er hoeft tijdens de therapie niet te worden gepraat. Hierdoor worden er omstandigheden gecreëerd die op een positieve manier zorgen voor een optimale herschikking van emoties en gebeurtenissen.

De therapie is niet alleen voor volwassenen. De methode is speels en laagdrempelig, waarmee het ook zeer geschikt is voor kinderen. Voor kinderen met bijv. een autisme spectrum stoornis (ASS) helpt het om bij bepaalde denkconcepten die hen belemmeren in het dagelijkse leven meer onbewust inzicht en of verwerking te krijgen.

De ouders/verzorgers van kinderen worden vaak meegenomen in de ReAttach-behandeling. Dit om de ontwikkeling van hun kind optimaal te laten verlopen.

Een ReAttach behandeling bestaat uit vier tot vijf sessies. Een sessie duurt ongeveer 20 minuten. Deze behandeling kan geschikt zijn bij klachten zoals:

  • Angst
  • Onzekerheid
  • ASS
  • Hechting
  • Concentratieproblemen
  • Blokkades in de ontwikkeling
  • Moeilijkheden met plannen en organiseren