Motoriek

Elke leeftijdsfase heeft zijn eigen motorische uitdagingen voor een kind. Als de motorische ontwikkeling van een kind achterblijft, kan dat ook op andere gebieden voor problemen zorgen. Het tijdig signaleren, onderzoeken en behandelen van motorische problemen is dus van groot belang.

Lees meer…

Prikkelverwerking

Kinderen en volwassenen leren door de informatie die ze krijgen vanuit de omgeving of vanuit hun eigen lichaam. De verwerking van de informatie gebeurt via de zintuigen. Bij problemen kan er sprake zin van een overreactie op niet bedreigende prikkels of een onderreactie op prikkels.

Lees meer…

Orthopedie

Bij Cool Kids besteden we ook aandacht aan orthopedische klachten en de aanpak van sportblessures bij kinderen, jeugd en jongeren.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Blessures na ongevallen, zoals botbreuken, meniscusproblemen, een knieschijf uit de kom of een gescheurde kruisband
  • Aangeboren afwijkingen, bijvoorbeeld een klompvoetje, scoliose of heupdysplasie
  • Overbelastingsklachten, bijvoorbeeld rugpijn, knie-, heup- of enkelklachten

Astma / ademhalingsproblemen

Bij astma is er sprake van een terugkerende aanvalsgewijs optredende vernauwing van de luchtwegen. Het kind is dan kortademig, moet hoesten of piept bij het ademen.

Lees verder...

Deze kinderen hebben vaak een verminderde conditie. Uit angst voor benauwdheid doen kinderen met astma vaak niet mee aan reguliere activiteiten. Daardoor neemt de conditie nog verder af. Het is daarom belangrijk dat een kind met astma een goede voorlichting krijgt, gestimuleerd wordt om te gaan sporten en dat de medicatie goed is ingesteld.

Bij hyperventilatie ademt het kind te diep of te snel, waardoor de balans in het opnemen van zuurstof verstoord wordt. Dit geeft vaak angstklachten of wordt mede door angst veroorzaakt. Kinderen krijgen voorlichting wat de oorzaak van de klachten is, krijgen bewegings- en ademhalingsadviezen, krijgen ontspanningsoefeningen en krijgen oefeningen om het zelfvertrouwen te vergroten.

Ook kinderen met andere problemen op het gebied van de luchtwegen zoals Cystic Fibrose, kunnen bij de kinderfysiotherapeut terecht voor behandeling en beweging.

Problemen met zindelijkheid

Soms gaat het zindelijk worden niet vanzelf. Een kind kan plas- of poepongelukjes hebben, of bijvoorbeeld een blaasontsteking. Of het kind wordt ’s nachts niet zindelijk.

Lees verder...

De kinderfysiotherapeut kan hier advies en behandeling bieden. Wij stellen vragen over het plassen, poepen, eten en drinken en over de toilethouding. Verder wordt er ook gekeken naar de algemene motorische ontwikkeling. Is er bijvoorbeeld sprake van:

– een vorm van dyspraxie: het kind weet wat het moet doen, maar kan het niet of onvoldoende uitvoeren
– andere motorische problemen

Ook is het mogelijk dat het kind te veel of te weinig prikkels ervaart. Het kind voelt bijvoorbeeld de prikkels vanuit de blaas onvoldoende of gaat overprikkeld het bed in, zodat het ‘s nachts de prikkels van de blaas niet opmerkt.

De behandeling is gericht op het geven van uitleg over de oorzaak van de klachten, algemene adviezen over eten en drinken, adviezen over de prikkelverwerking, het aanleren van goed toiletgedrag, goede toilethouding en motorische oefeningen.

Overgewicht

In ons land komt overgewicht steeds meer voor bij kinderen. Een van de grootste oorzaken van overgewicht bij kinderen is te veel vet eten en te weinig bewegen. Soms komt dat doordat een kind onhandig is of motorische problemen heeft.

Lees verder...

80% van de kinderen heeft op volwassen leeftijd nog overgewicht en mede daardoor meer kans op hart- en vaatziekten, diabetes en gewrichtsklachten.

Samen met een diëtiste en indien nodig met een kinderpsycholoog wordt er gewerkt vanuit het systeem (= het hele gezin) aan een verandering in de manier van leven en eten.

Bij Cool Kids kunnen kinderen met overgewicht bewegingsstimulatie, conditieverbetering etc. krijgen in het programma ‘Cool to Move’.

Hechtingsproblematiek

Een aantal kinderen heeft in hun vroege ontwikkeling problemen zich te hechten aan een ouder. Een kind met hechtingsproblematiek heeft veel moeite met het bewaken van zijn eigen grenzen en de grenzen van een ander.

Lees verder...

Mede hierdoor moet het kind te veel prikkels verwerken. Als dit niet lukt kan het gedrag weer versterkt worden of het kan ervoor zorgen dat het kind onrustig en druk wordt. Daarnaast zijn er kinderen die als gevolg van problemen op het gebied van prikkelverwerking moeite hebben met het opbouwen van een goede hechting met hun ouders. Het kan ook zijn dat de moeder of de vader hierdoor moeite heeft met het goed kunnen opbouwen van een band met hun kind.

Vanuit de kinderfysiotherapie wordt er gekeken naar de prikkelverwerking.  Samen met anderen stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op dat gebaseerd is op de prikkelverwerking en het verlagen van de verhoogde alertheid.

Methode ReAttach

ReAttach is een therapie die speels, vriendelijk en veilig is.

ReAttach helpt u om emoties, gebeurtenissen en informatie beter te verwerken. Voor iedereen op zijn eigen niveau en op een nauwelijks merkbare manier. Het zorgt ervoor dat de relatie met jezelf, de mensen waar je om geeft en de wereld om je heen niet meer gekleurd wordt door negatieve ervaringen en overlevingsstrategieën. Hiervoor hoeven geen nare herinneringen opnieuw worden herbeleefd.

Lees meer…